Studium v Akademie :

Spolu s tradiční formou studia akademie aktivně propaguje a využívá nejnovější metodiky distančního dálkového nepřetržitého studia. Distanční dálkové studium je jednou z nejprogresivnějších moderních metodik otevřeného profesního sebevzdělávání bez odloučení od základní činnosti. Distanční dálkové studium odpovídá požadavkům moderní doby a díky němu se objevila reálná možnost studovat pro ty, kteří nemají možnost studovat přes den, večer nebo dálkově.

V OEAEP se využívá informační satelitní telekomunikační vzdělávací technologie, která má za úkol dát studentům za krátkou dobu určitý objem znalostí a vypracovat potřebné profesní návyky. Základem informační satelitní technologie je modulový princip, který předpokládá rozdělení studijního předmětu na logicky uzavřené bloky, tj. moduly. Studijní lekce každého modulu zahrnují:


* prohlédnutí lekce (ve formě diapozitivní, televizní lekce nebo videofilmu);
* individuální počítačový trénink;
* skupinový trénink;
* odborné praktické cvičení;
* práce s texty ve dvouúrovňové telekomunikační knihovně;
* vykonávání domácích úkolů;
* algoritmické osvojení znalostí;
* poslech audiolekce;
* studium z učebnic;
* glosární trénink;
* modulové testování.

Trvalé monitorování kvality osvojení znalostí studentů se realizuje pomocí systému elektronického testování (přístroje ET-1 a ET-2, které fungují na základě otevřené a uzavřené formy testování).

Systém distančního sebevzdělávání se nejvíc využívá studenty MAHS vzhledem ke specifickým zvláštnostem studijního procesu a principiálně se liší od klasického denního, večerního nebo dálkového studia. Především studenti Akademie jsou osvobozeni od nutnosti sedět v učebně, být přísně časově kontrolováni a přicházet přesně v určenou dobu ke zkouškám nebo studijním srazům. Na klasickém denním nebo dálkovém studiu zabírá zkouškové období několik týdnů, distanční systém předpokládá tří až pětidenní sraz. Nejdůležitější prioritou je princip individuálního přístupu k vybudování studijního procesu pro každého studenta s tím, že se bere ohled na jeho vědomosti, podmínky práce a bydlení. To všechno zabezpečí maximální výsledek samostatné přípravy, která je založena na základě distanční přípravy.

Během studijního procesu dostávají studenti praktickou a metodickou pomoc ze strany profesorů s ohledem na individuální studijní plán. Takové konzultace můžete dostat nejen v Akademii, ale i telefonicky, což dovoluje pružně plánovat přípravu studentů a řídit jí. Taková forma studia předpokládá provedení dvou zkouškových období za rok, to zn. jednou za 6 měsíců. Během této doby studenti pokračují samostatnou výuku a mohou navštívit profesory za účelem konzultace.

Podle výsledků zkouškového období student přechází do dalšího ročníku.

Studijní plán předpokládá:


* vykonat kontrolní prace;
* úspěšně složit semestrální a závěrečné (státní) zkoušky;
* vykonat ročníkové prace;
* obhájit diplomovou práci.

Je možnost studovat dle individuálního studijního plánu, přerušit studium, nechat se převést do jiné vysoké školy.