OEAEP - Student Agency :

Jako součást akademie funguje studentská agentura, jejíž úkoly jsou:


* poskytování konzultací ve věci možnosti získání vysokého vzdělání na vybrané vysoké škole;
* poskytovaní informací ohledně podmínek pobytu a pomoc s adaptací v České republice;
* pomoc v zabezpečení studijními pomůckami;
* zabezpečení optimálních studijních podmínek;
* pomoc v hledání práce pro studenty;
* pomoc v řešení problémů s bydlením;
* uskutečnění kulturních a sportovních akcí;
* pomoc v nostrifikaci diplomů v České republice;
* poskytování servisních služeb, které jsou spojené s organizací poznávacích exkurzí, rekreačních akcí, uskutečnění individuálních stáží;
* konzultace v otázkách podnikání, v České republice, tj. od založení vlastní firmy do detailů daňového systému České republiky.