English

OEAEP - váše dveře do Europské unii

Akademie realizuje vzdělávací programy vysokoškolského a postgraduálního vzdělávání v ruském, českém a anglickém jazyce, a také uskutečňuje přípravu, rekvalifikace a zvýšení kvalifikace pro pracovníky oblasti vědecké, vědecké a výzkumné, vědecké a pedagogické. Studium probíhá v Praze, což dává našim studentům unikátní možnost žít a studovat v centru Evropy.

16. srpna r. 2006 přijalo ministerstvo školství dodatek č. 423/2006 Sb. k zákonu č. 322/2005 Sb., v souladu s kterým byla OEAEP zařazena mezi školské instituce, které poskytují zahraniční vzdělávací programy, uznávané ministerstvem školství České republiky.

BIBS — Brno International Business School
IES — International Education Society

Dnes OEAEP zajišťuje na území České republiky studijní programy Londýnské univerzity, Nottinghemské univerzity společně s BIBS, Meziregionální akademie řízení personálu a Moderní akademie humanitních studií. Absolventi OEAEP dostávají jako bonus k diplomu anglický certifikát IES uznávaný na celém světě.

Kvalitní pedagogové, kteří každoročně absolvují různé školení ve svém oboru zvyšující jejich kvalifikaci, vysoká úroveň mezilidských vztahů mezi pracovníky, vysoká úroveň komunikace mezi studenty, individuální přístup ke každému ze studentů (lekce expertů, diskusní kluby, účast na mezinárodních akcích), společenská prestiž a produktivita kontaktů, které mají mnozí pedagogové a zaměstnanci v České republice a v Evropě (Evropská unie, NATO, zástupci vlády a různých ekonomických odvětví), kvalita, důvěryhodnost a aktuální informace dovolují poskytnout kvalitní vzdělání na vysoké úrovni.