Fakulty OEAEP Praha

Dnes Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky pomáhá získat vzdělání v následujících studijních institucích:


* Moderní akademie humanitních studií (studium probíhá v ruském jazyce)
* Meziregionální akademie řízení personálu (studium probíhá v ruském jazyce)
* Brno International Business School (studium probíhá v českém jazyce)
* Prague College (studium probíhá v anglickém jazyce)

Moderní akademie humanitních studií (Moskva)

Školné činí za pololetí dálkového studia 600 euro, za pololetí denního studia — 800 euro.

Studium začíná 1 února a 1 září.

Doba studia od 2 do 5 let, záleží na již dosaženém vzdělání.

MAHS — jedna z největších soukromých vzdělávacích institucí v Rusku a Společenství nezávislých států, byla založena v Moskvě v r. 1992. Studijní centrum MAHS funguje od 1 září r. 2003. Tato vysoká škola dává rusky mluvící mládeži možnost bydlet a studovat dle programů MAHS v Praze. Pohodlná forma studia, studijní materiály v elektronické podobě, lekce moskevských profesorů bezprostředně na televizních kanálech MAHS, možnost dělat zkoušky pomocí univerzálního počítačového programu — to jsou hlavní přednosti vzdělání v MAHS. Akademie klade důraz na vzdělávací technologie, které pomáhají studentům vyvíjet jejich schopnosti a zvýšit stupeň jejich vzdělání za minimální dobu. Pomocí studijních programů, které mají mezinárodní uznání, MAHS zvyšuje aktivitu studentů během studia a snaží se zabezpečit studenty nejmodernějšími technologiemi. Pružný systém studia je spolehlivým prostředkem pro zabezpečení studijními programy v různých oblastech.

Studenti jakékoliv pobočky MAHS se mohou nechat převést do pražského centra, pokračovat ve studiu a přitom nic neměnit ve struktuře studijního procesu.

Akademie je členem Mezinárodní asociace univerzit UNESCO, Mezinárodní asociace nestátních vysokých škol, Ruská asociace nestátních vzdělávacích instituce a jiných mezinárodních organizací.

V OEAEP jsou zastoupené následující obory:


* právo;
* ekonomika;
* management;
* lingvistika;
* psychologie;
* informatika a výpočetní technika;
* sociologie;
* pedagogika a psychologie.

Studium probíhá v ruském jazyce formou dálkového nebo denního studia.

Studenti se přijímají bez přijímacích zkoušek.

Absolventi dostávají diplom dle státního vzoru a dle akreditovaných směrů přípravy, tj. bakalář, specialista, magistr. Jako dodatek k výše uvedenému diplomu má absolvent možnost dostat certifikát na jeho jméno od Speciální komise Velké Británie, která se zabývá uznáním zahraničního vzdělání (NARIC), nebo certifikát na jeho jméno od Mezinárodní rady vyššího vzdělání (IHEC). Na základě tohoto certifikátu titul bakaláře MAHS bude uznán za platný na celém území Evropské unie.

Meziregionální akademie řízení personálu (Kyjev)

Školné činí 500 euro za pololetí.

Začátek studia: září, prosinec, březen.

Doba trvání studia: od 1 do 4 let, záleží na již dosaženém vzdělání.

MAŘP je vysoká škola a vědecké a výzkumné centrum, které úspěšně funguje od r. 1989. Dnes akademie připravuje odborníky ve 30 oborech a 132 specializacích.

V r. 2002 Otevřená akademie ekonomiky a politiky a Meziregionální akademie řízení personálu otevřely společné studijní centrum, ve kterém je možné v oboru Management organizací vystudovat následující specializace:


* ekonomika a řízení byznysu
* management hotelů a turizmu
* zdravotnický a farmaceutický management
* management kvality
* stavební management
* průmyslový management
* ekologický management

Studium probíhá v ukrajinském jazyce dálkově, což dává studentům možnost spojit práci a studium.

V případě, že se student chce přihlásit na studium do prvního ročníku, za přijímací zkoušku se považuje diktát, do druhého a třetího ročníku — test z profilového předmětu.

Absolventi dostávají diplom o vysokém vzdělání ukrajinského státního vzoru a také mezinárodní diplom s uznáním odpovídající úrovně vzdělání a kvalifikace (mladší odborník, bakalář, magistr).

MAŘP je licencována dle 4 úrovně akreditace ministerstvem školství a nauky Ukrajiny s právem vydávat diplomy státního vzoru. Akademie je členem organizace Mezinárodní personální akademie a také je členem Evropské asociace univerzit celoživotního vzdělání. Akademie je akreditována ve všech oborech s právem vydávat diplomy o dosaženém vysokém vzdělání státního vzoru s udělením kvalifikace bakaláře, diplomovaného odborníka nebo magistra.

Brno International Business School (Brno)

Studium probíhá v kombinaci dálkového a denního studia (v českém jazyce), proto jsou studijní programy vhodné jak pro nové absolventy univerzitních programů, tak i pro ty, kteří pracují nebo studují posledním rokem na jiné vysoké škole.

Doba studia s udělením titulu bakaláře — 3,5 roku, s udělením titulu magistra — 2,5 roku.

BIBS je soukromou vzdělávací institucí, která poskytuje vysoce kvalitní univerzitní vzdělání v oblasti ekonomiky a managementu. Vysoká škola byla založena v r. 1998 partnerskými subjekty z Velké Británie, Itálie a České republiky a dnes je jedním z největších soukromých vysokých škol v České republice. Na BIBS studuje více než 1500 studentů na bakalářských, magisterských a manažerských programech MBA.

Hlavním partnerem BIBS je Nottinghamská Univerzita, ekonomická fakulta která v r. 2004 v ratingu listu The Guardian obsadila desáté místo mezi nejlepšími školami Velké Británie. Díky akreditaci Nottinghampské Univerzity absolventi všech oborů BIBS dostávají diplom Velké Británie, což dovoluje v budoucnosti absolventům dostat práci ve všech státech Evropské unie.

Bakalářské obory:

* ekonomika a management; * právo a ekonomika.

Magisterské obory:

* ekonomika a management; * právo České republiky a Evropské unie; * právo a ekonomika.

K žádosti je nutné přiložit dokument o dosaženém vzdělání (vysvědčení, diplom). Studium probíhá v Brně.

Studenti mají výuku jen v sobotu a v neděli, profesoři zadávají po hodinách domácí úkoly, které studenti po splnění posílají e-mailem. Druhá, dálková část studia je sebevzdělávání a konzultace s profesory (individuálně, ve skupinách nebo na internetu, záleží na přání studenta). Studium je možné zkrátit nebo prodloužit o jeden semestr.

Všechny otázky, spojené se přijímacím řízením do BIBS, se řeší individuálně.

Prague College

Studijní programy Prague College jsou uznávané Britskou národní kvalifikační komisí (NQF) a odpovídájí požadavkům Boloňského vzdělávacího procesu, což dává možnost studentům dále pokračovat v dosažení vyššího vzdělání. Prague College sdružuje klíčové vzdělávací kurzy s nejnovějším profesním a technickým vzděláváním a využívá moderní teoretické a praktické vzdělávací metody. Jako dodatek teoretických znalostí se provádí praktická výuka, semináře, diskusní fóra, které pomáhají nabýt praktické znalosti pro následující profesní činnost.

Prague College je akreditována a je pod kontrolou dvou britských vzdělávacích agentur:


* Edexcel je největší britská organizace, která odpovídá za akreditaci a dozor nad profesními a akademickými programy, které nabízejí střední a vysoké školy. Edexcel také odpovídá za rozvoj, hodnocení a kontrolu Higher National Diploma-programů, které se vyučují na vysokých a středních školách Velké Británie po celém světě.
* London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCIEB) — organizace, která dozoruje nad přípravou kvalifikovaných odborníků v 125 státech světa. Každoročně se absolventy LCCIEB stává více než 400000 studentů. Od počátku své existence v r. 1881 je LCCIEB jedničkou v zabezpečení vzdělávacích programů, studijních plánů a hodnocení. Prague College je akreditovaným centrem expertizy LCCIEB, který je zplnomocněn provádět výuku kurzů LCCIEB.

Prague College vyučuje v pěti studijních blocích s udělením titulu bakaláře v následujících programech:


* management;
* marketing;
* finance a účetnictví;
* dialogové média;
* grafický design.

Také v Prague College je možné absolvovat byznys-kurzy, které jsou komponenty úplných studijních programů za účelem dalšího studia jak individuálně, tak i skupinově.

Všechny otázky, spojené s přijímacím řízením, se řeší individuálně.